Fakta

Här finns fakta och resevillkor m.m.

Resevillkor evenemangsresor

Teater och Konsertresor

Inga aktuella resor just nu

Resevillkor flerdagarsresor

 

Inga aktuella resor just nu

GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter så varsamt som möjligt. När du bokar en resa kommer de uppgifter som krävs för resans genomförande lämnas ut till tex besöksmål där det behövs. För att våra revisorer ska kunna utföra sitt jobb krävs även att de får tillgång till vissa uppgifter.

På webbplatsen används några av Googles verktyg. tex Analytics

Vi uppdaterar hela webbplatsen och kommer fylla på med uppgifter här.

Trafiksäkerhets och miljöpolicy

Palm & Gyll AB  verkar för säkra och miljövänliga resor.

Trafikregler och kör/vilotidsregler ska följas annars nekar vi till ett uppdrag.

Miljön är viktig för oss och vi strävar helan tiden efter så liten miljöpåverkan som möjligt.